Věřitelé

Způsoby zpeněžení

Jsme schopni provést kterýkoliv ze způsobů zpeněžení upravený insolvenčním zákonem. Pro účely zpeněžení můžeme věřiteli nabídnout služby některého z ověřených dlouhodobě spolupracujících subjektů, nebo spolupracovat s věřiteli určeným subjektem.

Ať už postupujeme kterýmkoliv ze shora naznačených subjektů, je pro nás vždy hlavní zachování transparentnosti prodeje a dosažení jeho maximálního výnosu.