O nás

Profil AICT

Společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. založili v roce 2013 Jaromír Císař, Oldřich Řeháček, Petr Michal a Pavel Smutný. Jejímu vzniku předcházela dlouholetá spolupráce zakladajících společníků v oblasti úpadkového práva.

Na samotný výkon funkce insolvenčního správce se naše činnost začala zaměřovat po přijetí nové zákonné úpravy odvětví insolvenčního práva v roce 2008. Každodenní prací se snažíme přispívat k celkové kultivaci našeho oboru.
Nejdůležitější je pro nás kvalita a transparentnost naší činnosti. Tyto dvě hodnoty nám poskytují prostředek pro dosažení nejvyššího uspokojení věřitelů při zachování respektu k právům dlužníků.
V roce 2015 jsme byli oceněni mezinárodním oceněním Global Law Experts jako nejlepší firma pro oblast insolvenčního práva v České republice. O to více si ceníme toho, že jsme v roce 2016 získali toto ocenění podruhé v řadě.
V roce 2016 byla společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. vyhlášena vítězem pro kategorii insolvenčního práva Právnická firma roku 2016 v České republice a získala tak ocenění ACQ5 Global Awards 2016.

JUDr. Jaromír Císař

Jaromír Císař po ukončení studií na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvování studijní stáže na Pařížské Sorboně působil jako odborný asistent na Katedře právních dějin pražské Právnické fakulty. Od roku 1993 se plně věnuje advokacii a od roku 2009 je rovněž insolvenčním správcem.

Kromě výkonu funkce ohlášeného společníka působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze a člen rozkladové komise Ministerstva kultury. Rovněž přednáší dějiny práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Jaromír Císař je autorem řady odborných publikací, článků, právnických učebnic. Pravidelně také přednáší na odborných konferencích.

SPECIALIZACE:
občanské právo, obchodní právo, rozhodčí řízení, insolvenční právo

JAZYKY:
čeština, angličtina, francouzština, němčina, ruština

VZDĚLÁNÍ:
PF UK, Praha
Sorbona, Paříž

JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D.

Oldřich Řeháček absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2006 a v roce 2009 zde získal i doktorský titul. Je členem Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Karlovy a místopředsedou Rady Kolejí a menz Univerzity Karlovy. Pedagogické zkušenosti získal při vedení seminářů o právu obchodních společností a obchodních závazkových vztazích na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a při přednášení na Vysoké škole ekonomie a managementu.

Na svém kontě má také autorství a spoluautorství několika publikací z oblasti obchodního, insolvenčního, pracovního a trestního práva.

Oboru insolvenčního práva se věnuje od počátku své profesní kariéry. Neomezuje se jen na praktický výkon funkce insolvenčního správce, ale svou bohatou publikační činností přispívá k řešení právně teoretických otázek v oblasti insolvenčního práva.

SPECIALIZACE:
insolvenční právo,
obchodní právo, občanské právo,
racovní právo, trestní právo

JAZYKY:
čeština, slovenština,
angličtina, španělština
 

VZDĚLÁNÍ:
PF UK, Praha

 

JUDr. Petr Michal, Ph.D.

Petr Michal vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval roční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně, kde se věnoval občanskému právu a insolvenčnímu řízení s přeshraničním prvkem.

Kromě výkonu funkce insolvenčního správce působí Petr Michal v představenstvu Hospodářské komory České republiky. Na poli insolvenčního práva působí jako člen Rady expertů Asociace insolvenčních správců a dále jako člen odborné sekce České advokátní komory pro otázky insolvenčního práva.

SPECIALIZACE:
občanské právo procesní,
obchodní právo,
insolvenční právo

JAZYKY:
čeština, angličtina, němčina

 

VZĎĚLÁNÍ:
PF UK, Praha,
Humboldtova univerzita, Berlín
 

JUDr. Pavel Smutný

Pavel Smutný je zkušený advokát specializující se na obchodní právo a mezinárodní investiční vztahy. Po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvoval studijní stáž na Pařížské Sorboně a zastával externí expertní pozici v programu OECD - Nové demokracie.

Od roku 2009 je presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a členem několika dalších mezinárodních obchodních komor. Kromě výkonu advokacie se aktivně angažuje v oblasti podpory kultury.

SPECIALIZACE:
občanské právo,
obchodní právo,
mezinárodní investiční vztahy

JAZYKY:
čeština, angličtina,
francouzština, ruština,
němčina

VZDĚLÁNÍ:
PF UK, Praha,
Sorbona, Paříž