Kvalita, Spolehlivost, Transparentnost

Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Společnost Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. založili v roce 2013 Jaromír Císař, Oldřich Řeháček, Petr Michal a Pavel Smutný. Jejímu vzniku předcházela dlouholetá spolupráce zakládajících společníků v oblasti úpadkového práva. Na samotný výkon funkce insolvenčního správce se naše činnost začala zaměřovat po přijetí nové zákonné úpravy odvětví insolvenčního práva v roce 2008. Každodenní prací se snažíme přispívat k celkové kultivaci našeho oboru.

Nejdůležitější je pro nás kvalita a transparentnost naší činnosti. Tyto dvě hodnoty nám poskytují prostředek pro dosažení nejvyššího uspokojení věřitelů při zachování respektu k právům dlužníků. V roce 2015 jsme byli oceněni mezinárodními oceněními Global Law Experts a ACQ Global Awards jako Kancelář insolvenčního správce roku.

Informace pro dlužníky

Pokud jsme byli soudem ustanoveni jako Váš insolvenční správce, budeme Vás do několika dnů kontaktovat prostřednictvím dopisu doručeného na Vaši trvalou nebo korespondenční adresu. Jeho prostřednictvím budete požádáni o úvodní kontakt. Spojit se s námi můžete telefonicky, dopisem zaslaným prostřednictvím poštovního doručovatele, emailem nebo osobně na pobočce, resp. v sídle insolvenčního správce. V rámci úvodního rozhovoru probereme další postup v řízení.

Přivítáme, pokud se s námi spojíte i před doručením písemné výzvy, abychom společně celý proces urychlili. V rámci naší komunikace probereme všechny otázky týkající se Vašeho insolvenčního řízení a další postup v něm. Rozumíme tomu, že insolvenční řízení je pro běžného člověka složitý proces a pokusíme se Vám proto všechny jeho otázky co nejvíce objasnit.

Spojení na kancelář insolvenčního správce naleznete v záložce kontakty. Telefonicky jsme Vám k dispozici v úředních hodinách. Termín osobního setkání domluvíme společně vždy předem tak, aby pověřená osoba měla k dispozici všechny informace k Vašemu případu.

Věřitele

Insolvenční řízení jsou námi vedena tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení pohledávek, které máte za dlužníkem. Za tímto účelem jsme vybaveni dostatečným odborným, administrativním i technickým zázemím. Díky tomu jsme schopni působit jako insolvenční správce průřezově všem typy insolvenčních řízení a to včetně nejsložitějších kauz.

V rámci zákonných možností jsme připraveni vyjít vstříc případným individuálním požadavkům věřitele vyplývajících ze specifik daného případu.